Casinosverige.nu är en sida som upprätthålls av experter inom iGamingbranchen. Alla rankningar görs med stor diskretion, vi hoppas att de live casinon vi väljer ut ska falla dig i smaken. När du klickar på utgående länkr på vår sida kan vi komma att erhålla provision, utan några kostnader från din sida. Läs fullständig förklaring av detta här!

Policy

Denna webbplats standardvillkor som är skrivna på denna webbsida skall hantera din användning av denna webbplats. Dessa villkor kommer att tillämpas fullt ut och påverka din användning av denna webbplats.

Genom att använda denna webbplats, accepterar du alla villkor som är skrivna här. Du får inte använda denna webbplats om du inte håller med något av dessa webbplats standardvillkor. Minderåriga eller personer under 18 år är inte tillåtet att använda denna webbplats.

Rättigheter
Innehållet på Casinosverige.nu och / eller dess licensgivare äger alla rättigheter och material på denna webbplats. Du kan beviljas begränsad licens i syfte att visa material som finns på denna webbplats genom att skriva till Casinosverige.nu och fråga.

Begränsningar
Du är specifikt begränsad från följande:

  1. publicera denna hemsidans material i andra medier;
  2. försäljning, bevilja underlicenser och / eller på annat sätt kommersialisera något material från hemsidan;
  3. använda denna webbplats på ett sätt som är eller kan vara skadlig för denna webbplats;
  4. använda denna webbplats på något sätt som påverkar användaren tillgång till denna webbplats;
  5. att använda denna webbplats som strider mot tillämpliga lagar och förordningar, eller på något sätt kan skada webbplatsen, eller till någon person eller affärsenhet;
  6. utöva någon data mining data skörd, uppgifter utvinna eller någon annan liknande verksamhet i förhållande till denna webbplats;
  7. att använda denna webbplats för att delta i någon reklam eller marknadsföring.
  8. Vissa delar av denna webbplats är begränsade och Casinosverige.nu kan ytterligare begränsa tillgången av dig till alla områden på denna webbplats när som helst, i absolut diskretion. Alla användar-ID och lösenord som du kan ha för denna webbplats är konfidentiella och du måste upprätthålla sekretess också.

Inga garantier
Denna webbplats tillhandahålls ”i befintligt skick”, med alla fel, och Casinosverige.nu uttrycka inga garantier av något slag i samband med denna webbplats eller material på denna hemsida. Dessutom skall inget på denna webbplats tolkas som rådgivning dig.

Ansvarsbegränsning
Aldrig får Casinosverige.nu under några som helst omsändigheter, eller någon av dess tjänstemän, direktörer och anställda, hållas ansvariga för något till följd av eller på något sätt har samband med din användning av denna webbplats om sådant ansvar är under kontrakt. Casinosverige.nu, inklusive dess styrelseledamöter, chefer och anställda ska inte hållas ansvariga för några indirekta, efterföljande eller specifika ansvar till följd av eller på något sätt relaterat till din användning av denna webbplats.

Skadeersättning
Du accepterar i full utsträckning att Casinosverige.nu aldrig kan hållas ansvariga för skulder, kostnader, krav, orsaker till åtgärder, skador och kostnader som uppstår på något sätt relaterat till brott mot någon av bestämmelserna i dessa villkor.

Avskiljbarhet
Om någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig enligt gällande lag, skall dessa bestämmelser tas bort utan att påverka de återstående bestämmelserna häri.

Variation av Villkor
Casinosverige.nu tillåts att revidera dessa villkor när som helst som de finner lämpligt, och genom att använda denna webbplats du förväntas att granska dessa villkor på en regelbunden basis.

Uppdrag
Casinosverige.nu får överlåta, överföra, och lägga ut sina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor utan någon anmälan. Men det är inte tillåtet att överlåta, överföra, eller lägga ut någon av dina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor.

Hela avtalet
Dessa villkor utgör hela avtalet mellan Casinosverige.nu och dog i samband med din användning av denna webbplats, och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser.

Gällande lag och jurisdiktion
Dessa Villkor kommer att styras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Sverige, och du skickar till den icke-exklusiva jurisdiktion de statliga och federala domstolar i Sverige för att lösa eventuella tvister.